จ.กาฬสินธุ์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2566 พร้อมตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแก้ไขทุกมิติ

          วันนี้(26 ม.ค.2566) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ในการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา พบการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จำนวน 7 คดี รวมผู้เสียหาย 11 ราย ซึ่งไม่มากนัก และอยู่ในระดับความรุนแรงระดับน้อย

          ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติที่มีการดำเนินงานในทุกมิติ ตั้งแต่การการดำเนินงานในเชิงป้องกัน เช่น การให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนเป้าหมายผ่านสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป การป้องปรามด้วยการออกตรวจตราสถานประกอบการ สถานบันเทิง หอพัก และโรงแรม อย่างต่อเนื่อง  และการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฏหมาย นอกจากนี้แผนปฏิบัติดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการดูแลคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  โดยให้เป็นอย่างทันท่วงทีและครอบคลุม 

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ รวบรวมข้อมูล แล้วสกัดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากพื้นที่โดยเร็ว

 

……………. สมบัติ  ชัยรัตน์  ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :