กาฬสินธุ์ คัดเลือกตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 “จังหวัดกาฬสินธ์ุ”จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL คัดเลือกตัวแทน เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีปี พ.ศ. 2566

          วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธ์ุ  ดร.สม นาสอ้าน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงานการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เพื่อค้นหาตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 คน เพื่อเข้าสู่การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เดอะมอลล์โคราช โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 76 คน จัดการประกวด 

...................... ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar