ผู้ป่วยโควิด จังหวัดกาฬสินธุ์ เสียชีวิต

(30เมย.64) เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้ง ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีอาการวิกฤต ได้เสียชีวิตแล้ว โดยเป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

            ตามที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แถลงว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีอาการวิกฤต 1 ราย คือ รายที่ 28 ซึ่งเป็นเพศชาย อายุ 86 ปี  ภูมิลำเนาตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และปอดอุดกั้นเรื้อรัง รักษาอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ มาตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน  2564 ต่อมามีภาวะปอดอักเสบและระบบหายใจล้มเหลว จนต้องได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักตามลำดับ และได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2564 เวลา 21.09 น. แม้ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุจะได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ไม่อาจยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ 

        ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ นับเป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

 

.........................   ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :