กาชาดกาฬสินธุ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในสถานการณ์ โควิด-19

 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สำรองเลือดในสถานการณ์โควิด-19

            วันนี้ (1พฤษภาคม 64) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เลือดสำรองขาดแคลน 

            จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะดำเนินการออกรับบริจาคโลหิต ในระหว่างเวลา  08.30 - 12.00 น. โดยจะเริ่มตามวันดังนี้

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 ที่หอประชุม อำเภอเขาวง ที่ว่าการอำเภอเขาวง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย 

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอนามน ที่ว่าการอำเภอนามน 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอร่องคำ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอนาคู ที่ว่าการอำเภอนาคู 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอคำม่วง ที่ว่าการอำเภอคำม่วง

                 โดยผู้ประสงค์ที่จะร่วมบริจาคโลหิต ขอให้เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เข้านอนเร็ว และสามารถร่วมบริจาคได้ตามสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

.........................................  ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :