ส.ปชส.กาฬสินธุ์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายเดิมให้เข้มแข็งและทันสมัย  และเครือข่ายใหม่  เพื่อให้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ที่ห้องประชุม โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ระหว่างเครือข่ายเดิม กับเครือข่ายใหม่  โดยมีนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และบรรยายพิเศษเรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้แก่ นักจัดรายการวิทยุ อาสามัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน แอดมินเพจ และผู้ดูแลหอกระจาย เข้าร่วมกิจกรรม 

นายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การสร้างและพัฒนาเครือข่าย มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมา และการพัฒนาเครือข่ายเดิมให้เข้มแข็งและทันสมัย ด้วยนำความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนให้กันและกัน โดยมีตัวแทนของเครือข่ายเดิม  ได้แก่ นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายใหม่ ได้แก่ แอดมินเพจต่าง ๆ และ ตัวแทนประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรับผิดชอบสื่อหอกระจายข่าว ที่รับสัญญาณ รายการ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่” ดำเนินรายการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  มีการบรรยายพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  และการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “ดิจิตอล PR สื่อเพื่อการรู้และรัก” โดยมีนายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์  และประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้มีเครือข่ายส่วนราชการ มาแนะนำเกี่ยวกับภารกิจหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ประชาชน อย่างทั่วถึง

ด้านนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มี “3 รวย 3 ใจ” ที่จะช่วยกันทำงานพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ของเรา สิ่งสำคัญจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสิ่งดีๆ มากมาย ที่เราจะต้องเผยแพร่ไปสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานวิสาขปุณณมีปูชา  ทะเลธุง วันที่ 3-7 มิถุนายน 66 ณ พระธาตุยาคู สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ดังนั้น เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป็นอีกช่องทางสื่อสารสำคัญ  ในการนำสิ่งดี ๆ ไปบอกต่อกับประชาชนแล้ว เครือข่ายนี้ก็ยังสร้างประโยชน์ โดยเป็นช่องทางการรับเรื่องจากประชาชน เช่น ความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือความเห็นต่าง ๆ ของประชาชน ส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับทราบ เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญยิ่งขึ้น

 

.......................... ดวงใจ  หงษ์จันทร์  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar