เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff เหมาะสำหรับเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล


    วันนี้ (25 พ.ค.2566) เวลา 09.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดเรือนจำท่องเที่ยว Cook&Coff @เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาขึ้นจากผืนดิน พื้นทราย ป่าไม้ในพื้นที่แห้งแล้งสามร้อยไร่ มาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์  โดยนำผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง มาเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพติดตัวภายหลังการพ้นโทษ โดยเรือนจำท่องเที่ยว Cook&Coff แห่งนี้ ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือ แลนด์มารค์ แห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงเป็นศูนย์ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีร้านกาแฟสุดชิลให้บริการ มีจุดการฝึกอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคพื้นเมือง แพะซาเนน แกะ นกกระจอกเทศ  จุดแปลงพืชผัก ธนาคารอาหาร อุโมงค์ผัก พร้อมจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอย่างสวยงาม

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าาว่า เรือนจำท่องเที่ยว Cook@Coff เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีความร่มรื่น สวยงาม ตรงใจของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ที่สำคัญมาเที่ยวเพื่อความสุขใจแล้ว ยังได้รับความรู้การประกอบอาชีพอีกด้วย  โดยจะเปิดให้ชมฟรี ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 043-840061

...................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar