แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง “ฮอยเสมาพิมพาพิลาป”

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง ชุด “ฮอยเสมาพิมพาพิลาป” สุดยิ่งใหญ่อลังการ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุยาคู

ที่บริเวณเวทีกลาง พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง “ฮอยเสมาพิมพาพิลาป” ในงานวิสาขปุณณมีปูชา และประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2566   เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ถือเป็นประเพณีของชาวอำเภอกมลาไสยและจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะทุกๆปี ที่จัดสืบต่อกันมา ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ภายในโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันสรงน้ำพระธาตุยาคู ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาถึงความศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะตำนานพระธาตุยาคู

การแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง “ฮอยเสมาพิมพาพิลาป” นำเสนอการเล่าขานเรื่องราวจากใบเสมาศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ที่สลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์โปรดพระนางพิมพาที่ตําหนักของพระนาง หรือที่นิยมเรียกว่าพิมพาพิลาป นับได้ว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปกรรมชิ้นเอกในอดีตกาลของแผ่นดินอีสาน โดยใบเสมาแผ่นนี้ค้นพบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น การแสดงได้นำพาผู้รับชมร่วมพลิกฟื้นคืนความงดงาม ความศรัทธาจากอดีตกาลผ่านคำเล่าขานสะท้อนตำนาน ณ มงคลสถาน แห่งเมืองฟ้าแดดสงยาง ให้ได้ฟื้นคืนมา มีลมหายใจอีกครั้ง

การแสดงครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย รอดงาม และนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอกมลาไสย นักเรียน นักศึกษา และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากวิทยาลัยจากวิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 200 คน สื่อสาร เล่าขนานเรื่องราวผ่านการแสดง แสง สี เสียง ได้อย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้มารับชม ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลง  

พร้อมนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีโปงลาง จากวงสังคีตอีสาน โรงเรียนร่องคำ ซึ่งเป็นนักเรียนเยาวชน ลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโปงลาง ให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายต่อไป

...................... ดวงใจ  หงษ์จันทร์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar