จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดภูษิตาฟ้าหยาด ในงานเทศกาล “วิสาขปุณฺณมีปูชา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณเวทีชั่วคราว พุทธสถานพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานรับชมประกวดภูษิตาฟ้าหยาด ในงานเทศกาล “วิสาขปุณฺณมีปูชา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม และนายสำเริง ม่วงสังข์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมรับชม ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการแต่งกายสมัยทวารวดี สืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประกวดภูษิตาฟ้าหยาด ถือเป็นไฮไลท์สำคัญในค่ำคืนสุดท้ายของงาน เมืองฟ้าแดดสงยางนั้น เป็นเมืองโบราณที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อกันว่า เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุควัฒนธรรมสมัยทวารวดี ซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 ประมาณ 1,500 ปีที่ผ่านมา จากหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ประเภท โบราณสถานโบราณวัตถุ ที่พบจากการสำรวจขุดค้น ทางโบราณคดี จากการสำรวจพบหลักฐานที่เป็นศิลปะโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายชนิด เช่น ใบเสมา ซากสถูปเจดีย์ พระพิมพ์ดินเผา ภาชนะดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้โลหะสำริดและเหล็ก เครื่องประดับประเภทแก้ว ตลอดจนมีการขุดค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคนแปดศอก ประกอบกับหลักฐานภาพสลักเล่าเรื่อง บนใบเสมา บ่งบอกถึงการเป็นเมืองโบราณอิทธิพลวัฒนธรรมทวาราวดีอย่างชัดเจน ลักษณะวัฒนธรรมการแต่งกาย ที่ส่งผ่านไปสู่คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่า เมืองฟ้าแดดสงยางมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

....................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar