จ.กาฬสินธุ์  นำบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ออกให้บริการเกษตรกร

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  นำบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ออกให้บริการที่ตำบลโพน โดยมีเกษตรกรชาวอำเภอคำม่วงจำนวนมากไปใช้บริการ

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566)  ที่เทศบาลตำบลโพน บ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนได้ร่วมให้บริการแก่เกษตรกร  โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนและตำบลใกล้เคียงของอำเภอคำม่วงจำนวนมากไปใช้บริการ

          นายสันติภาพ  โทนหงส์สา   เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียว และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม และคลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง พร้อมทั้งวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงและหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรด้วย

          นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้และเข้ามาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่แบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล จึงขอให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

................................ สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar