ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบนักเรียนหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ พาห่างไกลยาเสพติด” ภายใต้กิจกรรม “หมู่บ้าน/ชุมชน สีขาว ปลอดยาเสพติด” (ศอ.ปส.จ.กส.) พร้อมให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า “คิดให้สุด ขุดให้ถึง อย่าเพิ่งถอดใจ” ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเวทีในสถานศึกษาแห่งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน กว่า 445 คน เข้ารับฟัง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกจงรัก ภักดี เทิดทูนต่อ 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และธารงค์ไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท รักษาวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน โดยการนำนโยบาย 3 ป. ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของของกระทรวงศึกษาธิการมากล่าว คือ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ตามแนวทาง “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยหลัก 3 หลัก ได้แก่ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดฟื้นฟู

จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รอง ผอ.รมน.  ผู้แทนนายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยผึ้ง และคณะได้ออกติดตามผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.อ.ห้วยผึ้ง ในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางให้อำเภอยึดถือปฏิบัติต่อไป

 

...............................


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar