ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ประชุมด่วนกำชับทุกหน่วยช่วยกันรักษาป่าไม้ โดยเฉพาะไม้มูลค่าสูง พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการตัดไม้ไปแล้วทุกราย

วันนี้(13 ก.ย.2566) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกาฬสินธุ์ (คปป.จว.) ครั้งที่ 2/2566  โดยมีอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหามาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อกำชับทุกหน่วยงาน ได้ช่วยกันเข้มงวดกวดขัน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้สั่งกำชับให้ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เร่งทำประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจการทำไม้ออกจากพื้นที่ราชพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ์ ตาม ว 20 ลงวันที่ 1 ก.พ.60 โดยต้องมีเหตุผลและความจำเป็นเท่านั้น ส่วนปัญหาการตัดไม้ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน หรือ สปก.  รวมถึงที่สาธารณะ  พื้นที่เขตป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันและดำเนินตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีข้อสั่งการเป็นหนังสือไปก่อนหน้านี้แล้ว  และให้แต่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำไม้ในพื้นที่ สปก. พื้นที่ราชพัสดุทุกรายที่เกิดขึ้น เพื่อหาคนมารับผิดตามกฎหมายต่อไป โดยให้นายธวัชชัย  รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ป่าไม้ ที่ทำการปกครอง ปฏิรูปที่ดินธนารักษ์พื้นที่ เป็นกรรมการและมีผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ

 

.....................  สมบ้ติ  ชัยรัตนฺ์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar