ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ครั้งที่ 5

วันนี้ (14 ก.ย.66) เวลา 07.00 น. ที่วัดสะอาดนาทม บ้านสะอาดนาทม หมู่ 1 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวอุบลรักษ์ ศิริกุล แสบงบาล อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมกันเจริญจิตตภาวนา ฟัมธรรมเทศนาจาก พระครูสุทธิปุญโญภาส (ยุทธนา) เจ้าคณะตำบลลำคลอง เจ้าอาวาสวัดสะอาดนาทม

การเข้าวัดวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่พุทธศาสนิกชน กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริมการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ อีกทั้งเป็นการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุข ความเจริญที่มั่นคงของชาวกาฬสินธุ์และประเทศชาติสืบไป

............................ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar