มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ  

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้า ครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 ราย

(14 ก.ย.66) ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง  ม่วงสังข์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   มอบถุงพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 4 ราย   โดยมีนางสาวอ้อมอารีย์  ยี่วาศรี  นายอำเภอนามน  นายตรีรัตน์  หนูแก้วขวัญ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  นางปฏิมา  บุษราคัม อาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี

นางศิริกร  ณ ระนอง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้า ครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นนักเรียนทุนฯ ประเภทกำพร้า จำนวน 2 ราย และประเภทเรียนดี จำนวน 4 ราย  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ พร้อมจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบและได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ราย 

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามความเป็นอยู่ และมอบสิ่งของพระราชทานฯ แก่นักเรียนทุนฯ ประเภทกำพร้า จำนวน  2 ราย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีนายสุเทพ  ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ

............................ ดวงใจ  หงษ์จันทร์  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar