ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและพบปะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พร้อมให้การต้อนรับโรงเรียนผู้สูงอายุจากจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (14 ก.ย.66) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกพบปะ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคม ชมรม 13 กลุ่ม ก่อตั้งขึ้น โดยใช้หอประชุมธรรมาภิบาลเป็นสถานที่การจัดการเรียน การสอน และพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และในปี 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนครอบครัว พ่อแก่ แม่เฒ่า สายใยระหว่างวัยในครอบครัว สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ เช่น ห้องตรวจสุขภาพ ห้องนวดแผนไทย ห้องกายภาพบำบัด ห้องฟิตเนส ห้องเสริมสวย ห้องสมาคมผู้สูงอายุ ห้องปฏิบัติธรรม ห้องคาราโอเกะ ห้องกีฬาและนันทนาการ ห้องเรียนรวม จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสุขภาพในพื้นที่ คือ อบจ.กาฬสินธุ์ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ,โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอย่างมีระบบ

ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความความคิด ความรู้ และประสบการณ์ ร่วมทำกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ และกิจกรรมรำวงขยับร่างกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกิจกรรมรำวงขยับร่างกานประกอบเพลงในจังหวะต่างๆ สร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้ง 2 โรงเรียน โดยยึดตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 ใจ (เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ) 3 รวย (รวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ รวยสุขภาพ) เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองแห่งความร่ำรวยทางด้านสุขภาพ

...............................


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar