ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เปิดประชุมสภา ทม.กุฉินารายณ์นัดแรก พร้อมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ นัดแรก หลังจากที่มีการประกาศรับรอง อย่างเป็นทางการ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยง

          ( 7 มิถุนายน 2564) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เป็นครั้งแรก ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอกุฉินารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ นำโดยนายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และนายวิทยาธร บุญไกรสร ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม มอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจในการอาสาเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมปฏิบัติงานพัฒนาเมืองกุฉินารายณ์ ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จึงได้เข้าไปให้บริการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน เน้นมาตรการที่ทางราชการกำหนด ทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่าง

          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เดินทางตรวจเยี่ยมกลุ่มประชาชนที่เดินทางรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนัดหมาย ที่ห้องประชุมบัวหลวง ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ พร้อมมอบข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีน โดยมีนายแพทย์สิริชัย นามทัศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เป็นผู้รับมอบ

 

 

ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :