จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ยังเข้มข้นตรวจเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ยังเข้มข้นลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ขณะที่วันนี้ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19เพิ่ม หายป่วยกลับบ้าน 1 ราย ยังคงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

    (10 มิ.ย.64) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ หายป่วยกลับบ้าน 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 130 ราย หายป่วยแล้วสะสม 101 ราย ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 25 ราย และ เสียชีวิต 4 ราย

     ในส่วนของวัคซีนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมด 40,480 โดส ฉีดให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงไปแล้ว 25,455โดส วัคซีนที่เหลือ อยู่ระหว่างการนัดหมายและจัดฉีดเพิ่มเติมต่อไป

    ด้านนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ยังเข้มข้นตรวจค้นเชิงรุก ทั้ง 18 อำเภอ โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจเชิงรุก ที่อำเภอห้วยเม็ก วัดหนองแสง อำเภอคำม่วง ที่โรงเรียนคำม่วง  อำเภอท่าคันโท ที่สุขศาลา หมู่ 4 บ้านดงกลาง ในวันพรุ่งนี้ (11 มิ.ย. 64) ลงพื้นที่อำเภอเมือง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้อน ที่อำเภอยางตลาด ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง  อำเภอสมเด็จ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซงบาดาล  อำเภอสามชัย ที่อาคารโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสามชัย และอำเภอหนองกุงศรี ที่หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี โดยผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันก่อน หรือประกอบอาชีพเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 สามารถขอรับการคัดกรองและตรวจได้ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ฟๆ

    สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้ มี 5 อำเภอที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วย อำเภอฆ้องชัย อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอคำม่วง และอำเภอท่าคันโท อย่างไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :