จ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจสุขภาพควายไทย ควบคุมโรคลิมปี สกิน

จิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ตรวจสุขภาพควาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และให้คำแนะนำเกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงควายในเฝ้าระวัง การป้องกันโรคลิมปีสกิน

          นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิวัฒน์ นิลสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพควาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ยาถ่ายพยาธิ ตรวจระบบการสืบพันธุ์เพื่อรองรับการผสมเทียม เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ณ ฟาร์มนายอาคม ศรีพระนาม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายของอำเภอท่าคันโทด้วย

          นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ยังได้เดินทางไปที่บ้านของนายบุญชา สุราฤทธิ์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท ซึ่งโคป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษา ฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคในบริเวณพื้นที่คอกโค และบริเวณใกล้เคียง เพื่อควบคุมการระบาด และมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคตามอาการ หากมีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          อีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 3 ไร่ ของนายบัน ภูคะเณร บ้านภูเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท เพื่อให้กำลังใจในการดำเนินโครงการให้เกิดผลสำเร็จ และนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

…………………………………..ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :