นายอำเภอสหัสขันธ์ ไอเดียเก๋ เปิดเสียงตามสายพูดคุยกับชาวบ้านช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายอำเภอสหัสขันธ์ ไอเดียเก๋ เปิดเสียงตามสายพูดคุยกับชาวบ้านช่วงสถานการณ์โควิด-19 นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเสียงตามสายพูดคุยกับชาวบ้าน สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ หลังมีคนในหมู่บ้านติดโควิด-19 ทำให้ต้องกักตัวกว่า 70 คน พร้อมลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธา ไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

          ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังเปิดเสียงตามสายพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และให้กำลังใจ หลังจากที่มีคนในหมู่บ้านติดเชื้อโควิด-19 ถึง 3 คน และทำให้คนในหมู่บ้านต้องกักตัวกว่า 70 คน จนเป็นที่มาของการสมัครใจและเป็นมติของตำบลที่จะต้องปิดหมู่บ้าน โดยมีนางเสาวดี จันทร์ดี ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ นายสมคะเณย์ จันทร์ดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนศิลา นายราชัน คุณาประถม กำนันตำบลโนนศิลา พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมกันลงพื้นที่ นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในการปิดหมู่บ้านและกักตัวเป็นความสมัครใจของชาวบ้านและชุมชน เพื่อต้องการหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และเป็นการให้ความร่วมมือและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อและค้นหาเชิงรุก โดยจะปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ห้ามบุคคลทั่วไปเข้ามาในหมู่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องลงทะเบียนและขอออกนอกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 วัน เหตุการณ์ปกติ

          ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสหัสขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ได้เข้าสวอป ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้าน 120 เคส ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน รวมถึงการเตรียมตัวรับการฉีดวัคซีน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการออกเยี่ยมทุกครัวเรือนอาจจะทำให้ชาวบ้านไม่สะดวก หรือ กังวลเรื่องความปลอดภัย จึงต้องใช้เสียงตามสายของหมู่บ้าน พูดคุยกับชาวบ้านแทน และยังได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเส้นทางที่จะเดินทางไปยังบ้านคำคา ด้วย

 

 

นางสาว ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :