กาฬสินธุ์ Live สด ตามรอยของดีเมืองกาฬสินธุ์ @Kalasin ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัด "Live ตามรอยของดีเมืองกาฬสินธุ์" @Kalasin สนับสนุนศิลปินพื้นบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่น

        (19 มิ.ย. 64) ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม "Live ตามรอยของดีเมืองกาฬสินธุ์" @Kalasin โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธฺุ์ ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จัดขึ้น     

        ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบที่ 3 ที่ทวีความรุ่นแรงมากประชาชนทุกกลุ่มได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รัฐบาลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนทุกกลุ่มผ่านส่วนราชการในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล"

        สำหรับการจัดกิจกรรม "Live ตามรอยของดีเมืองกาฬสินธุ์" @Kalasin เป็นการเตรียมเปิดเมืองกาฬสินธุ์ ตามแนวทางของรัฐบาล 120 เปิดประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นานาชาติ และนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีงาม และต้องการมาเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการ Live "ตามรอยของดีเมืองกาฬสินธุ์" @ Kalasin ผ่านศิลปินที่มีชื่อเสียง จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 มีศิลปินพื้นบ้านมาร่วมแสดง เช่น หมอลำบุญเพ็ง พระเหล็กไหล นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมงาน ศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศิลป์ ไหมไทย หัวใจศิลป์ อั๋น ตุ้มโฮม ตัส ชนะชัย เบียร์ พร้อมพงษ์ โม ประกิจ ดวงมาลา เวียง นฤมล และอ๋อมแอ๋ม ละมัย แสงทอง พร้อมจัดแสดงนิทรรศการของดีเมืองกาฬสินธุ์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และจุดแสดงสินค้า (Display)

        โดยศิลปินชาวกาฬสินธุ์ อั๋น ตุ้มโฮม กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านแล้ว อยากขอเชิญชวนประชาชน เข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อโควิดเบาบางลงแล้ว โดยกาฬสินธุ์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งศาสนสถาน วัฒนธรรม อาหารประจำถิ่น

 

....................  นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :