YEC กาฬสินธุ์ มอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดกาฬสินธุ์ นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

        ที่บริเวณมุขหน้าหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนาวุฒิ มิ่งมิตรมี ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC พร้อมด้วยสมาชิก YEC  หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ให้กับนางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

        นายธนาวุฒิ มิ่งมิตรมี กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ในฐานะภาคธุรกิจ เอกชน ได้นำสิ่งของต่าง ๆ มามอบให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับชาวกาฬสินธุ์ทุกท่าน เราจะสู้และผ่านพ้นไปด้วยกัน

        สำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาค สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 043 811437 หรือติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 1300

 

นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :