ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับ ปชช. และขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

วันนี้ (๒๙ ก.พ. ๖๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายธวัชชัย รอดงาม,นายธนภัทร ณ ระนอง) ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ) หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มีพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดและระดับเขต   จำนวน ๗ แห่ง พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย พิธีมอบใบประกาศกียรติคุณกับหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ แห่ง พิธีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย(ระดับจังหวัด) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย พิธีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนในการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “สร้างความตระหนักรู้ คู่ความปลอดภัย วัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัยอันควร” ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รางวัล และพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณและเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๗ “กระบี่เกมส์” จำนวน ๙ รางวัล

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดกาฬสินธุ์ ของนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน

............................. ประสิทธิ์  ภูแสนศรี  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar