บ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 5 อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสร้างให้ผู้ยากไร้

คณะสงฆ์ ส่วนราชการ และชาวอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลัง ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน "บ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 5 "             

            นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ครัวเรือนยากจน ในโครงการ พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทย ไม่ทิ้งกัน "บ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 5" ให้แก่ครอบครัว นางสาวบุษกร  จำปาสาร ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ โดยในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณจากพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางอภิวันท์ ไทยงามศิลป์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขกาฬสินธุ์ ส่วนราชการอำเภอร่องคำ ซึ่งนำโดย นายดำรงด์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอร่องคำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสามัคคี กิ่งกาชาดตำบลร่องคำ จิตอาสาชาวบ้านบ้านโนนศรีสวัสดิ์ และผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนของอำเภอร่องคำ ร่วมกันสร้างขึ้น    

            นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวของ นางสาวบุษกร จำปาสาร และยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายน้อย คำหิราช ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง อาศัยอยู่บ้านหลังที่ 2 บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ โดยมี นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางอภิวันท์ ไทยงามศิลป์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขกาฬสินธุ์ และคณะ ได้ดำเนินการช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ด้วย 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้รวมพลังกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เสียสละด้วยจิตอาสา ทั้งเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ ช่วยกันก่อสร้างจน "บ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 5" นี้แล้วเสร็จ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี ที่ได้ช่วยกันเติมเต็มให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเสริมบุญกุศลให้กับผู้มอบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับ รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

 

.............................  นางสาว ชนกพร โพธิสาร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :