รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมขยายพื้นที่เพาะปลูกสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมขยายพื้นที่เพาะปลูกสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์

        วันนี้ (8 ต.ค.64) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

        โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 

        จากนั้น ได้มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร ให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์นำไปปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนายาต้านไวรัสโควิด -19 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรของจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะปลูกรวม 10 ไร่ โดยมีแปลงปลูกฟ้าทะลายโจรของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด จำนวน 5 ไร่ กล้าพันธุ์ 39,000 ต้น และสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด จำนวน 5 ไร่ กล้าพันธุ์ 40,000 ต้น

        จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมและร่วมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ได้แก่ น้ำมะม่วง เจลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้ ของสกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด มะม่วงพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีมมะม่วงมหาชนก ของสหกรณ์การเกษตรเก้าแสน จำกัด น้ำพริกปลาแห้ง ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด และมันทอดกรอบปรุงรส ของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของสหกรณ์ อาทิ ผ้าไหมแพรวา จากสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด ตะกร้าสานมือ จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด ผักปลอดภัย จากสหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด และถุงมืออเนกประสงค์ที่ผลิตจากยางพารา จากสหกรณ์การเกษตรดงพยุง จำกัด

 

....................................  นาย อาทิตย์ เทศธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :