จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำชี เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากลำน้ำชี และลำน้ำปาวล้นตลิ่ง

นายอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากลำน้ำชี และลำน้ำปาวล้นตลิ่ง พร้อมเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยา

จากการติดตามสถานการณ์น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอร่องเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ลักษณะเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ติดทั้งลำน้ำชีและลำน้ำปาว และเป็นพื้นที่เดี่ยวที่ไม่มีพนังกั้นน้ำเช่น อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย ทำให้มวลน้ำที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปี และจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ที่ผ่านมา ทำให้น้ำในลำน้ำปาวล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลเหล่าอ้อย และตำบลสามัคคี รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย กว่า 700 ไร่ 

นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์  นายอำเภอร่องคำ  กล่าวว่า ปัจจุบันมวลน้ำจากลำน้ำชี ที่ไหลจากจังหวัดชัยภูมิผ่านจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและผ่านพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย เข้าสู่อำเภอร่องคำ เนื่องจากลำน้ำชีมีปริมาณสูงกว่าลำน้ำปาวทำให้จุดบรรจบกันระหว่างลำน้ำทั้งสองที่อำเภอร่องคำ ในพื้นที่ตำบลเหล่าอ้อย น้ำชีได้หนุนลำน้ำปาวเอ่อล้นพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างโดยคาดว่าจะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียงหายเพิ่มอีกกว่า 1,000 ไร่ ในอนาคตได้มีแผนในการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ตามแนวลำน้ำในพื้นที่อำเภอร่องคำเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ อำเภอร่องคำ ได้แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากอำเภออย่างต่อเนื่อง
ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางอำเภอได้เตรียมสถานที่อพยพไว้ที่โรงเรียนบ้านด่านใต้ สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายของอำเภอร่องคำ เบื้องต้นได้สั่งการให้เกษตรอำเภอร่องคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจพื้นที่ความเสียหาย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศให้พื้นที่ 2 ตำบล 7 หมู่บ้านของอำเภอร่องคำเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบต่อไป

 

............................ อาทิตย์ เทศธรรม/ข่าว  ธงชัย ภูงามเงิน/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :