จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดพิธีพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง และผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 76 ปี   กำหนดจัดพิธีพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ก่อสร้างพระธาตุหมื่นหินวชิรโสภณญาณ บ้านทุ่งกระเดา ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

...................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :