จังหวัดกาฬสินธุ์ วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพวงมาลา ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        วันนี้ (13 ต.ค.64) ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

        นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการอุโมงค์ผันน้ำ "ลำพะยังภูมิพัฒน์" อำเภอเขาวง โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ-อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมพิธีต่างยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

 

............................   นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :