กาฬสินธุ์ แสดงนิทรรศการศิลปกรรมน้อมรำลึก ร.9

 จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงนิทรรศการศิลปกรรมน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          ที่รอบบริเวณวงเวียนโปงลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการศิลปกรรมน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานหอศิลป์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับศิลปินภาคอีสานร่วมสมัย

          โดยมีแนวคิดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานภาพเขียนจิตรกรรม นิทรรศการกลางแจ้ง จากศิลปินอีสาน จำนวน 15 คน 15 ภาพเขียน เป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานกว่า 4,000 โครงการ ถือเป็นคุณูปการแก่ประชาชนคนไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการเผยแพร่พระราชประวัติและผลงานของศิลปินร่วมสมัยภาคอีสาน

          อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ศิลปินท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีจิตสำนึกที่ดี โดยนิทรรศการภาพเขียนจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 13-31 ตุลาคม 2564 โดยบรรยากาศมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมภาพเขียนจากศิลปินร่วมสมัยภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง

 

นาย อาทิตย์ เทศธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :