จ.กาฬสินธุ์ ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวังยางพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยอำเภอฆ้องชัย พบว่าปริมาณน้ำลดลงประมาณ 1 เมตร และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย 20 ครัวเรือน พร้อมเชิญชวนชาวฆ้องชัยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

          นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณน้ำ ที่เขื่อนวังยาง และวัดหนองหวาย บ้านหนองหวาย ม.4 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย ซึ่งปริมาณน้ำลดลงจากเดิมประมาณ 1 เมตร พร้อมนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 20 ครัวเรือน โดยมี นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย  นายอาวุธ ศรีกมล ปลัด อบต.ลำชี นายพิชิต ศรเสนา กำนันตำบลลำชี และผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหวาย ร่วมให้ข้อมูล

          จากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านหนองหวาย สร้างความเข้าใจ ความสำคัญ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดบ้าน เปิดเมือง ให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ อำเภอฆ้องชัยมีประชากร จำนวน 28,642 คน มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ร้อยละ 67.4 ของประชากรทั้งหมด

 

 ............................ นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :