ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการเรียน รร.ท่าคันโทวิทยายน

          ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียน ที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการเปิดเรียนและให้กำลังใจ ที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายดาวเรือง สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวชื่นชมโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของโรงเรียน อาทิ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอล์ทุกจุดภายในโรงเรียน ซึ่งการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ เร่งฉัดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเชิงรุกตั้งเป้าครอบคลุม 70% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมเตรียมทำความสะอาดพื้นที่สำคัญเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

          นายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน กล่าวว่า โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เปิดภาคเรียนได้ โดยให้ปฏิบัติตามการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด โดยเน้น 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทำกิจกรรมในห้องเรียนเป็นหลัก เขียนบันทึก timeline กิจกรรมประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวัน

          สำหรับโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ได้ทำการเรียนการสอนจากระดับเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 423 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 75 % ส่วนคุณครูและบุคลากร 35 คน ฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 แล้ว 100% โดยมีมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถจัดการเรียนการสอน แบบไฮบริด ควบคู่กันไปกับนักเรียนที่มาเรียนแบบ On site และ Online ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

.................................  อาทิตย์ เทศธรรม/ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :