จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญสาวงามเข้าประกวดภูษิตาฟ้าหยาด ในงานเทศกาล “วิสาขปุณฺณมีปูชา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดประกวดภูษิตาฟ้าหยาด  ในงานเทศกาล “วิสาขปุณฺณมีปูชา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ     
 

........................


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครภูษิตาฟ้าหยาด..pdf |
ใบสมัคร ภูษิตาฟ้าหยาด.docx.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag