สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567 

นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่า  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี2567 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกาดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492-94 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่
www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก "รางวัลพานแว่นฟ้า"


……………………….
 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag