จ.กาฬสินธุ์  ขอเชิญศาสนิกชน เข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว

นายธวัชชัย  รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   แจ้งว่า  ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย  ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย  ให้ศาสนิกชน เข้ากราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตั้งและเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน  ณ สถานที่ประดิษฐาน 4  แห่ง ดังนี้
๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอเชิญศาสนิกชน เข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ  ตามวันและสถานที่ประดิษฐาน กล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว  

....................................... 
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag