กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศไทย

นายธวัชชัย  รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เปิดเผยว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

สำหรับช่องทางยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)  ,  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ (เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น)  , ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง  (เปิดทำการทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) , ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : touristcompensation@mots.go.th  , ไปรษณีย์ โดยส่งไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว) เลขที่ ๔ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๒๘๓ ๑๖๐๓ หรือ  ๐ ๒๒๘๓ ๑๖๐๔

.......................................
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag