จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมวงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะส่วนภูมิภาคซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมทั้งเงินประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนองนโยบาย 

            ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 6 อัตรา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ จังหวัด www.kalasin.go.th ในหัวข้อ การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่เว้นวันหยุดราชการ

             โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 23 กรกาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ทาง www.kalasin.go.th ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-4381-1695

 

 

............................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
77.pdf |


คะแนนโหวต :