จ.กาฬสินธุ์ ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันตันไม้แห่งชาติ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบนักเรียนหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านอาหาร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้านอาหาร
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงแรม/ที่พัก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงแรม/ที่พัก
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government