จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแสดงแบบผ้าไทย ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 นายกฯประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หารือการพัฒนาพื้นที่บึงอร่าม อำเภอยางตลาด ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์  นายกรัฐมนตรี   ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านอาหาร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้านอาหาร
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงแรม/ที่พัก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงแรม/ที่พัก
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government