แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

👉อายุ 12-17 ปี รับเข็ม 3 ชนิด mRNA ห่างจากเข็มสอง 4-6 เดือน

👉อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเข็มสาม หลังฉีดเข็มสอง 3 เดือน รับเข็มสี่ หลังเข็มสาม 4 เดือนขึ้นไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar