วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)

          วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) “ค่าว” เป็นภาษาอีสานที่แปลว่า เชือก เพราะวัดตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือก จึงเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ไสยาสน์ตะแคงซ้าย อายุมากกว่า 2,500 ปี โดยที่กรมศิลปากรรับจดขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทุกวันที่ “19 เมษายน” ของทุกปี ชาวบ้านจะมาร่วมกันสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากกว่า 50 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

          พระนอนไสยาสน์ตะแคงซ้าย สันนิฐานว่าเป็นพระมหาโมคคัลลานะ ตามประวัติพระมหาโมคคัลลานะ เวลานอนจะหันศีรษะไปทางซ้าย หันเศียรไปทางด้านที่พระธาตุพนมตั้งอยู่ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ตำนานเล่าขานกันว่า สมบัติฝังอยู่บริเวณที่พระไสยาสน์ประทับอยู่ และมีคำปริศนาให้คนรุ่นต่อไปเข้าใจว่าเป็นแหล่งสมบัติที่ว่า “พระหลงหมู่อยู่ภูถ้ำบก แสงตาตกมีเงิน 7 แสน คำ 7 แสน ไผหาได้กินทานหาแหน่ เหลือจากนั้นกินเลี้ยงบ่หลอ” จากคำบอกเล่าของชาวบ้านระบุว่า มีคนเคยเข้าไปขุดค้นหาสมบัติจำนวนมาก แต่สุดท้ายคนพวกนั้นก็มีอันเป็นไปทุกราย จนทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้น และนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เกิดความเลื่อมใส และต่างพากันมาสักการบูชาพระนอนไสยาสน์ อย่างไม่ขาดสาย

 

..................................


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar