งานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว

งานบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างปราสาทรวงข้าวอย่างวิจิตรสวยงาม ใช้รวงข้าวกว่า 1 ล้านรวง มาประดับตกแต่งปราสาท ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 3 เดือน เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมบุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว 

ซึ่งเทศบาลตำบลเหนือร่วมกับชาวตำบลเหนือจัดขึ้นที่วัดเศวตวันวนาราม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน จัดขึ้นในเดือนยี่ หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา และเพื่อรำลึกถึงพระคุณพระแม่โพสพ ที่ทำให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงามได้ผลตามที่ต้องการ 

...........................


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar