จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย        

วันนี้(25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยังยืน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)        

โดยมีกิจกรรมวางพวงมาลาฯ ถวายบังคม นำถวายราชสดุดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย ในการนี้ยังมีพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ผู้ที่เข้ารับพระราชทานจำนวน 8 คน

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ในขณะที่เหตุการณ์บ้านเมือง อยู่ในภาวะที่ล่อแหลม อันตราย และประเทศไทยยังไม่มีกำลังทหารทหารเพียงพอแก่การรักษาเอกราช หากมิได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียสิ่งที่เราหวงแหน คือ แผ่นดินไทย พระองค์ทรงมองการณ์ไกล จึงทรงเร่งปลุกใจคนไทยทั้งชาติให้สำนึกในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงสถาปนาลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 พระองค์จึงทรงเป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขันลูกเสือ อาจทำหน้าที่ ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักได้ นับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

 

………………….
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :