พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ สมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอท่าคันโท

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ ติดตามผลงานสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอ    ท่าคันโท พบว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนปัญหาที่พบคือการขาดแคลนน้ำเตรียมสนับสนุนบ่อบาดาลโซล่าเชลล์

          นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา  ของนางรัศมี  บุญศรไชย  บ้านสร้างแก้ว  ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมยามถามไถ่ ติดตามผลงานสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา โดยมี นายวิชาญ  อิทธิฤกษ์มงคล  นายอำเภอท่าคันโท  พัฒนาการอำเภอท่าคันโท และสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอท่าคันโทให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามโครงการโคก หนอง นา พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งอำเภอท่าคันโทได้รับงบประมาณดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา รวมทั้งสิ้น 82  แปลง

          นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  จากการลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่สมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา ในหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการที่ว่า 3 เดือนได้กิน 6 เดือนแบ่งปัน 1 ปีได้ขาย เกิดรายได้ ลดรายจ่าย  และปัญหาที่พบคือการขาดแคลนน้ำเตรียมสนับสนุนบ่อบาดาลโซล่าเชลล์

          ด้านนางรัศมี  บุญศรไชย  เจ้าของศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท กล่าวว่า  ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมาเป็นแปลงโคก หนอง นา โดยพื้นที่ โคก ซึ่งเป็นที่สูง ได้ปลูกไม้ยืนต้น ประกอบด้วย พยุง สักทอง  มะม่วง  ยางนาและปลูกกล้วย เพื่อเป็นพื้นที่ป่าให้พื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ หนอง มีการเลี้ยงปลาดุก พื้นที่ นา เป็นพื้นที่ลุ่มใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว หลังเก็บเกี่ยวก็ปลูกพืชในแปลงนา ประกอบด้วย ฟักทอง  ข้าวโพด พืชผักสวนครัว สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และแบ่งปัน

…………………. สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :