เปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 ที่อำเภอกมลาไสย

 จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 4 โดยใช้พื้นที่ภายในหอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 60 เตียง 

        (14 ก.ค.64) พระมหาอนันต์นิมโล เจ้าคณะอำเภอมลาไสย นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 โดยใช้สถานที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท.ทุกแห่งในอำเภอกมลาไสย สมาชิก อบจ. ร่วมในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ด้วย 

        ทั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในทุกอำเภอ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 อำเภอกมลาไสย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง มี พญ.จิรพรรณ์ โง้วเชียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4

 

.....................   ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :