จ.กาฬสินธุ์ เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง เพิ่มอีกเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโรงพยาบาลสนาม ใช้บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีกประมาณ 30-40 เตียง

        นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง จากเดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 21 เตียง แยกเป็นผู้ป่วยชาย 11 เตียง ผู้ป่วยหญิง 10 เตียง และเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นอาคารขนาดเล็ก รวมทั้งไม่มีที่พักของ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย โดยได้ใช้เต็นท์เป็นที่พักแทน จึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง เพิ่มเติมที่บริเวณหอประชุมอำเภอคำม่วง

        นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พบว่าบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง ที่ตั้งเป็นอาคารขนาดเล็ก ทำให้การดูแลผู้ป่วยของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ไม่คล่องตัว จึงเห็นว่าควรเพิ่มโรงพยาบาลสนามอีกแห่งคือ บริเวณหอประชุมอำเภอคำม่วง เพื่อจะได้รองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 30-40 เตียง

 

...................................  นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :