เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาที่บ้านเกิด

 เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้สถานที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ระยะเริ่มต้นสามารถเปิดได้ 50 เตียง และพร้อมขยายได้ถึง 100 เตียง

          ที่หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในขณะนี้ ได้ปรับสภาพให้เป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองกุงศรี และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลสนามหนองกุงศรีแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ขอกลับมารับการรักษายังภูมิลำเนา ในระยะแรกสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ 50 เตียง และสามารถขยายเพิ่มได้อีก 100 เตียง โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วม พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ส่วนด้านสาธารณูปโภค ได้รับการสนับสนุนทั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ อป.พร.ชรบ.และบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

          สำหรับโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองกุงศรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ 7 ใช้เป็นสถานที่ในการดูแล รักษา และเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยกลุ่มระดับสีเขียว หรือที่มีอาการเล็กน้อยภายในระยะเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะแน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรคโควิด-19 และหากในระหว่างรักษาผู้ติดเชื้อมีอาการวิกฤติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

 

นางสาว ชนกพร โพธิสาร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :