จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมขยายเตียงสนาม ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ สะสม 1,158 ราย โดยวันนี้ เพิ่ม 72 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม มติคณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นชอบขยายเตียงสนามรองรับ ปรับแผนการฉีดวัคซีน ยกระดับมาตรการป้องกันเข้มข้น

        โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 21/2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์ และ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ให้กับทั้ง 18 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณเชิงป้องกันยับยั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

        สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์โควิด- 19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ (20 ก.ค 64) มีผู้ป่วย เพิ่มจำนวน 72 ราย สะสม 1,158 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ มาจากต่างจังหวัดถึงร้อยละ 91.6 และมีผู้เสียชีวิต สะสม 6 ราย ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลสนาม รวม 19 แห่ง รองรับผู้ป่วย จำนวน 1,159 เตียง และในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก และแสดงอาการ อีก 433 เตียง รวมทั้งหมด 1,592 เตียง

        ส่วนแผนการฉีดวัคซีนที่เป็นมติจาก ศบค. ได้ปรับแนวทางโดย เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ โดยให้ได้รับ sinivac เข็มที่ 1 และตามด้วย astrazeneca เข็มที่ 2 เว้น 3-4 สัปดาห์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ได้รับ sinivac 2 เข็มจะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ด้วย astrazeneca เป็นเข็มที่ 3 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนชนิด astrazeneca ในรอบเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวน 7,400 โดส

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้มีมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้ปิดการเรียนการสอนแบบ on -site รวมไปถึงศูนย์เด็กเล็ก จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน เวลา 23.00 น. งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนามกีฬา ยิม สถานที่ออกกำลังกายเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ จำกัดจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะไม่เกินร้อยละ 50 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 13 จังหวัดเสี่ยง ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขยายเตียงในโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่เดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนา พร้อมวางแผนจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนหรือ Community Isolation โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการ เน้นผู้ป่วยสีเขียวและให้มีบุคลากรจาก รพ. สต. อสม. เข้ามาดูแล

 

.................................... นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :