คณะสงฆ์ วัดโสภณพัฒนาราม(ภูปูนในฝัน) พร้อมศิษยานุศิษย์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

(3 ต.ค.64) ที่วัดโสภณพัฒนาราม(ภูปูนในฝัน) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต(แผน โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) พร้อมศิษยานุศิษย์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์/นามน/ยางตลาด/สมเด็จ/คำม่วง/และกมลาไสย โดยมี คุณกรรณิการ์ อุดรพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คุณบุศรินทร์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

        พระญาณรักขิต(แผน โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) กล่าวว่า ในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนยากลำบาก ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโรงทาน เพื่อบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด 

        สำหรับวัดโสภณพัฒนาราม มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นการช่วยกันให้สังคมของเราพอจะมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ผู้เหลือจุนเจือผู้ขาด คือการให้ทาน ที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณา คือการที่เราทนเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นับว่าเป็นความดีงามที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาแต่โบราณกาล จะหาไม่ได้ง่ายในชนชาติอื่นๆ บนโลกใบนี้ จึงสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป สังคมไทยก็จะมีความสุขร่มเย็นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

        สำหรับ อุปกรณ์การแพทย์ได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 550 ชุด แก่โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช มาม่า สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพประจำวันของประชาชน

 

 

........................ นาย ธงชัย ภูงามเงิน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :