จ.กาฬสินธุ์ Kick off รณรงค์สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ไร้โควิด-19

ที่ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ไร้โควิด-19 โดยมี นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

        โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจ ซึ่งจะส่งผลให้ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19  โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีน Pfizer คือ นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

        นายประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ได้กำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันศึกษา ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรอบแรก จำนวน 27,000 คน โดยอำเภอเมืองได้รับจัดสรร จำนวน15,870 คน ซึ่งได้วางแผนจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564 ต้อนรับการเปิดเทอมที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี

 

..........................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :