จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเปิดเมืองรับท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐาน SHA

           อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ ผ่านประเมิน SHA แล้ว 3 แห่ง เพิ่มความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัย หลังจากที่มีนโยบายในการเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อำเภอสหัสขันธ์ เตรียมพร้อมเปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

          โดย นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ออกประเมิน SHA  Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงสาธารณสุข ทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้ทำการออกประเมินสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สาขาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.กาฬสินธุ์ โดยล่าสุดได้ผ่านการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น สามารถตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ เพิ่มมากขึ้น 

          โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินแล้ว 3 แห่ง ประกอบกด้วย วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่ภูกุ้มข้าว ที่ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 700- 1,000 คน ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการออกประเมินร้านอาหารกลุ่มร้านอาหารปลอดภัย 16 แห่ง และโรงแรม โฮมสเตย์ 10 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดเมืองท่องเที่ยว ตามเป้า Covid Free City & Free Mountian ที่จะครอบคลุม 85 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบล ของอำเภอสหัสขันธ์

          ส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เร่งออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ในพื้นที่ ที่ โดนร่วมกับโรงพยาบาลสหัสขันธ์ สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ เร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการฉีดวัคซีน สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ในพื้นที่ของการท่องเที่ยวปลอดภัยนั้น บุคลากร ชุมชนใกล้เคียง และผู้ประกอบการ ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% สำหรับนักท่องเที่ยวได้ให้ความร่วมมือ โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีผลตรวจ ATK ยืนยัน ซึ่งทำให้มีความมั่นใจมากเที่ยวยิ่งขึ้น

 

.................................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :