คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 261/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 41.pdf |


คะแนนโหวต :