สวนเกษตรผสมผสาน พร้อมพัฒนาเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว

จากความตั้งใจทำสวนเกษตรผสมผสาน สวนยางพารา พร้อมด้วยไม้ผลนานาชนิด ในพื้นที่บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์พืช พรรณ ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :