ที่นี่ดอนจาน เรือนไม้ไทดอนจาน สะพานต่างระดับ และถนนสายดอกจาน

จังหวัดกาฬสินธุ์.......ชาวอำเภอดอนจานร่วมกันก่อสร้างเรือนไม้ไทดอนจาน 5 หลัง สะพานไม้ต่างระดับและถนนสายดอกจาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนคนอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และลานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :